Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

avartar_camera_htech_03.
Hotline: 0939.773.446
Email: htechco.ltd@gmail.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

1. Cấu hình trên thiết bị

1.1. Cấu hình qua trình duyệt

Truy cập vào thiết bị thông qua trình duyệt, chọn Configuration -> Network -> Advanced Settings

Hình 1: Giao diện thiết bị mới, hiển thị “Verification Code”

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

Hình 2: Giao diện thiết bị cũ, Không hiển thị “Verification Code” (đọc mục chú ý bên dưới)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

1.2. Cấu hình qua màn hình

Truy cập vào màn hình đầu ghi chọn Menu -> Configuration -> Network -> Advanced Settings

* Không chọn “Enable Stream Encryption”

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

Chú ý: Giao diện thiết bị cũ sẽ không hiển thị mã “Verification Code” chúng ta phải vào trực tiếp màn hình của đầu ghi hình (Menu - Configuration -> Network -> Advanced Settings) hoặc xem trên tem của sản phẩm. Bắt buộc phải có mã “Verification Code” mới sử dụng được hik-connect.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

- Cập nhật IPv4 Default Gateway là địa chỉ của modem chính cho chính xác

- Hik-Conncet sử dụng địa chỉ DNS Server là của Google 8.8.8.8

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

2. Đăng ký tài khoản HIK-CONNECT

2.1. Đăng ký qua trình duyệt

Bước 1: Truy cập www.hik-connect.com, chọn Register để đăng ký tài khoản mới

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

Bước 2: điền đầy đủ các thông tin có đánh dấu * (bắt buộc) và bấm “Next” để tiếp tục đăng ký

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

Bước 3: Nhập mã xác nhận được gửi về mail hoặc số điện thoại mà bạn vừa dùng để đăng ký

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

2.2. Đăng ký qua APP Mobile

Vào kho ứng dụng của điện thoại tải phần mềm HIK-CONCET

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

(B1): Mở phầm mềm HIK-CONECT chọn “Đăng ký tài khoản

(B2): Tùy chọn đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc bằng địa chỉ email

(B3): Chọn khu vực “Vietnam

(B4): Nhập số điện thoại hoặc email và bấm “Lấy mã xác nhận

(B5): Nhập mã xác thực được gửi về tài khoản email hoặc số điện thoại

(B6): HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECTngười dùng và mật khẩu

(B7): Đăng nhập tài khoản vừa tạo

(B8): Giao diện sau khi đã đăng nhập

3. Thêm thiết bị vào tài khoản

3.1. Thêm thiết bị qua trình duyệt

Bước 1: Login vào tài khoản và bấm “Add”

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

Bước 2: Nhập số serial thiết bị -> bấm “Search” -> bấm “+” -> nhập mã Verification Code - > “Add

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

Bước 3: Thiết bị đã được thêm vào tài khoản hik-connect của bạn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

Bước 4: Chỉnh sủa tên miền thiết bị

- Bấm vào biểu tượng cây viết (Edit) để vào mục chỉnh sửa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

- Chọn mục “Device Domain” để sửa lại tên miền cho thiết bị (mặc định là số serial)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

Chú ý:UPNP Mode” chuyển sang chế độ “Manual” và cập nhật lại “Server Port Number” (8000), “HTTP Port Number” (80) cho đúng theo port khai báo trên thiết bị nếu chế độ “Auto” nhận sai port.

3.2. Thêm thiết bị qua APP Mobile

* Hik-Connect Version V3.0xx tự động kết nối thiết bị với chế độ tên miền nếu khai báo đầy đủ thông tin ở bước (B7) (khi thiết bị đã được NAT Port) không cần phải thêm thiết bị với tên miền nữa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

(B1): Đăng nhập tài khoản hik-connect, chọn mục “Hik-Connect” và bấm “+”.

(B2): Bấm dấu “+” chọn kiểu Quét mã QR Code hoặc Gán thủ công hoặc Thiết bị online.

(B3): Là kiểu chọn “Quét mã QR

(B4): Là kiểu chọn “Gán thủ cộng

(B5): Thiết bị đã được tìm thấy bấm “Thêm

(B6): Nhập mã “Verification Code” của thiết bị

(B7): Nhập “Tên người dùng” và “Mật khẩu” của thiết bị

(B8): Thiết bị đã thêm vào thành công

Chú ý: Ở bước (B7) chúng ta có thể sửa lại các thông tin của thiết bị như:

- Tên riêng (tùy chọn)

- Tên miền thiết bị (mặc định tên miền là số serial của thiết bị)

- Chế độ ánh xạ cổng nên để chế độ thủ công (tương đương với chế độ UPNP Mode trên trình duyệt) nếu chế độ “Auto” nhận sai port.

+ Cổng dịch vụ = Server Port Number = 8000 (mặc định)

+ Cổng HTTP = HTTP Port Number = 80 (mặc định)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

4. Live View (Xem trực tiếp)

Hik-Connect hỗ trợ xem camera qua đám mây hoặc qua tên miền hik-connect

- Xem qua đám mây: Không cần NAT port, chỉ cần làm theo các bước ở mục 1., 2. và 3. là có thể xem được camera từ xa.

- Xem qua tên miền Hik-Connect: Phải NAT port của thiết bị thông ra ngoài và làm thêm các bước ở mục 1., 2. và 3. để camera từ xa được nhanh hơn.

Mở cổng của thiết bị: Mở đầy đủ 3 port của thiết bị

HTTP port: 80 (mặc định)

RTSP port: 554 (mặc định)

Server Port: 8000 (mặc định)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

4.1 Live View qua trình duyệt

Bước 1: Truy cập www.hik-connect.com login vào tài khoản Hik -Connect của bạn. Bấm vào địa chỉ IP hiển thị tại mục IP/Port No. trình duyệt sẽ mở liên kết mới tới thiết bị.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

Bước 2: Nhập tên người dùng và mật khẩu của thiết bị để xem camera

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

Bước 3: Giao diện xem camera trên trình duyệt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

Chú ý: Hik-Connect không hỗ trợ xem qua trình duyệt bằng đám mây, chỉ hỗ trợ xem trên trình duyệt bằng tên miền hik-connect (NAT Port thiết bị thông ra ngoài).

* Link xem trên trình duyệt web www.hik-connect.com/tênmiền kết nối thành công sẽ đến giao diện đăng nhập tài khoản hik-connect, cuối cùng là đến giao diện đăng nhập thiết bị.

4.2 Live View qua App Mobile

- Xem bằng đám mây trên phần mềm Hik-Connect

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

(B1): Đăng nhập tài khoản “Hik-Connect” chọn mục “Trang chủ”

(B2): Chọn thiết bị “ϒ” và chọn “Bắt đầu xem trực tiếp (xx)”

(B3): Giao diện xem camera trên điện thoại

- Xem bằng tên miền trên phần mềm Hik-Connect

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

(B1): Đăng nhập tài khoản Hik-Connect bấm chọn mục “Thiết bị”

(B2): Chọn thiết bị cần chỉnh sửa

(B3): Chọn mục “Thông tin thiết bị”

(B4): Cập nhật đầy đủ thông tin thiết bị tương đương với hình minh họa

(B5): Trở về “Trang chủ” Chọn thiết bị “ϒ” và chọn “Bắt đầu xem trực tiếp (xx)”

Chú ý: Khi đã cập nhật thông tin ở các bước trên thì xem camera qua phần mềm Hik-Connect sẽ rất nhanh không bị chậm như xem bằng đám mây (yêu cầu thiết bị phải được NAT port). Nếu không cập nhật thông tin thiết bị thì khi xem camera qua hik-connect chỉ là kết nối bằng đám mây cho dù đã NAT thông đầy đủ 3 port (Mặc định 80, 8000, 554).

- Xem bằng tên miền trên phần mềm IVMS 4500

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

(B1): Chọn mục Hik-Connect trên IVMS 4500

(B2): Đăng nhập tài khoản Hik-Connect

(B3): Chọn mục “Thiết bị”

(B4): Bấm “+” chọn “Gán thủ công”

(B5): Chọn vào mục “Tên miền thiết bị” sẽ thấy thiết bị cần thêm trong tài khoản hik-connect

Chú ý: Trên IVMS 4500 hỗ trợ xem bằng đám mây Hik-Connect và tên miền Hik-Connect

5. Playback (Xem lại)

5.1 Playback qua trình duyệt

Các bước xem lại qua trình duyệt thông qua tài khoản Hik-Connect tương tự các bước khi xem trực tiếp ở bước (B3) mục 4.1 chọn “Playback”

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

5.2 Playback qua App Mobile

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

(B1): Đăng nhập tài khoản “Hik-Connect” chọn mục “Trang chủ”

(B2): Chọn mục “Playback” và chọn thiết bị cần xem lại

(B3): Chọn camera cần xem lại và chọn “Bắt đầu xem lại(4)”

6. Share thiết bị (Chia sẻ)

6.1 Share thiết bị qua trình duyệt

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Hik-Connect, chọn “View My Shared Videos”

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

Bước 3: Nhập email hoặc số điện thoại người cần share, chọn thiết bị và bấm “Submit”

hngdnhikconnect27

Bước 4: Đăng nhập tài khoản Hik-Connect được share để nhận thiết bị share. Chọn “Accept” để chấp nhận hoặc chọn “Reject” để hủy bỏ.

hngdnhikconnect28

6.2 Share thiết bị qua App Mobile

Bước 1: Share thiết bị cho tài khoản Hik-Connect khác

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

(B1): Đăng nhập tài khoản “Hik-Connect” chọn mục “Thêm” và chọn “Quản lý cài đặt chia sẻ”

(B2): Chọn “Chia sẻ thiết bị”

(B3): Nhập email hoặc số điện thoại người nhận và bấm “+” để chọn thiết bị.

(B4): Bấm chọn thiết bị và bấm “Đồng ý”

(B5): Bấm “Lưu” để bắt đầu chia sẻ thiết bị

Bước 2: Nhận thiết bị được chia sẻ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

(B1): Đăng nhập tài khoản “Hik-Connect” được chia sẻ sẽ thấy thiết bị được chia sẻ

(B2): Bấm “Chấp nhận” để nhận thiết bị hoặc từ chối

(B3): Thiết bị được chia sẻ đã có trong danh sách thiết bị của tài khoản

7. Bật chức năng báo động trên phần mềm Hik-Connect

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

(B1): Đăng nhập tài khoản “Hik-Connect” chọn mục “Thiết bị”

(B2): Chọn thiết bị cần bật chức năng báo động qua phần mềm

(B3): Chọn mục “Thông báo báo động”

(B4): Bật ON “Thông báo báo động”, ON “Lịch thông báo” và chọn vào “Lịch thông báo”

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

(B5): Cài đặt “Thời gian bắt đầu” và “Thời gian kết thúc” và chọn vào lặp lại

(B6): Chọn các ngày lặp lại báo động trong tuần

(B7): Thông báo báo động được gửi về phần mềm

(B8): Quản lý thông báo báo động ở mục “Tin nhắn”

Lượt xem 12300
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HTECH

Địa chỉ: Số 15, Đường số 6, Khu Tái định cư 923, Khu vực 7, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Hotline: 0939.773.446

Email: htechco.ltd@gmail.com

website: https://camerahtech.com.vn/

Giờ Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7

7:30 AM - 17:00 PM

Tìm chúng tôi ở đâu

Online
Đang truy cập: 5
Trong ngày: 32
Trong tuần: 283
Lượt truy cập: 428587
Facebook Camera HtechKênh Youtube Camera HtechGoogle map camera htech